Motie Van Raan/Ouwehand over het staken van im- en export van levende dieren vanuit en naar het VK


22 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NVWA nu al een capaciteitsprobleem heeft;

constaterende dat de NVWA niet in staat is om dit capaciteitsprobleem op korte termijn op te lossen;

constaterende dat door de brexit, bij zowel een zachte brexit, een harde brexit als in een no-dealscenario, dit capaciteitsprobleem alleen maar groter wordt;

verzoekt de regering de voorbereidingen te treffen zodat binnen afzienbare tijd de import en export van levende dieren van en naar het Verenigd Koninkrijk kan worden gestaakt,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, GroenLinks

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, CU, 50Plus, SGP, Denk, FvD

Lees onze andere moties

Motie Teunissen: gebruik nascheidingsinstallaties voor hoogwaardige recycling

Lees verder

Motie Van Raan om uitkomsten van de onderhandelingen over de Brexit te toetsen aan de klimaatdoelstellingen en kringlooplandbouwambitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer