Motie Van Raan om uitkomsten van de onder­han­de­lingen over de Brexit te toetsen aan de klimaat­doel­stel­lingen en kring­loop­land­bouw­am­bitie


22 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er nog geen concreet akkoord ligt dat de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie regelt;

overwegende dat het meest concrete voorstel de zogenaamde backstop is, die feitelijk een douane-unie behelst en daarmee een verregaand vrijhandelsakkoord is;

overwegende dat het noodzakelijk is de temperatuurstijging tot 1,5°C te beperken;

verzoekt de regering de backstop te toetsen aan de klimaatdoelstellingen en de eigen ambitie om de Nederlandse landbouw regionaler te organiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, Denk, SP

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, CU, 50Plus, SGP, FvD

Lees onze andere moties

Motie Van Raan/Ouwehand over het staken van im- en export van levende dieren vanuit en naar het VK

Lees verder

Motie Van Raan/Kröger: Plaats voorbehoud bij CORSIA

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer