Motie Van Raan c.s. voor concrete voor­waarden mbt verbe­te­ringen van inter­na­ti­onale klimaat­af­spraken in de lucht­vaart­sector


19 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Nederland zich inzet om verbeteringen aan te brengen in CORSIA, zoals het aanpassen van de doelstelling in het licht van de klimaatafspraken van Parijs, indien nodig,

verzoekt de regering duidelijke voorwaarden te formuleren met betrekking tot het nastreven van de beoogde verbeterpunten, waaronder een concreet tijdspad en alternatieve maatregelen die in werking treden als de CORSIA afspraken niet of onvoldoende effect lijken te gaan hebben en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag,


Van Raan
Kröger
Laçin


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van Raan: onwenselijkheid van het ondernemen van activiteiten met een grote klimaatimpact

Lees verder

Motie Van Raan c.s. over bindende CO2-reductiedoelen binnen de luchtvaartsector  

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer