Motie Van Raan: onderzoek hoe inves­teren in kunst fiscaal aantrek­ke­lijker kan worden gemaakt


28 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de steunmaatregelen voor de culturele sector ten goede zullen komen van de grootste instituten, maar niet van de vele individuele kunstenaars;

overwegende dat zij vooral gebaat zijn wanneer er extra wordt geïnvesteerd in hun werk;

verzoekt de regering te onderzoeken hoe investeren in kunst fiscaal aantrekkelijker kan worden gemaakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen