Motie Van Raan: groei lucht­vaart betekent dat andere sectoren klimaat­neu­traal moeten worden


17 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het aandeel van de luchtvaart in de CO2-emissies van toerisme groeit van 50% in 2005 naar ruim 75% in 2100,

spreekt uit dat de verwachte groei van de luchtvaart betekent dat andere sectoren tenminste klimaatneutraal zullen moeten worden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen