Motie Van Raan: aanpakken hinder van Lucht­haven Luik-Bierset


26 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, met meer concrete maatregelen te komen die tot een aantoonbare vermindering zullen leiden van de in Nederland veroorzaakte overlast door Luchthaven Luik-Bierset,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FVD, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

D66, VVD, Van Haga