Motie Ouwehand: verbod op dier­trans­porten boven de 27°C


5 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een verbod is aangekondigd op diertransporten boven de 35°C,

overwegende dat dieren in de veehouderij al bij 24°C last kunnen krijgen van de warmte, en dat zij al ernstige hittestress krijgen tussen de 26°C en 29°C,

constaterende dat is afgesproken dat de NVWA bij een temperatuur boven de 27°C extra controles uitvoert op transporten met dieren,

overwegende, dat de NVWA kampt met ernstige capaciteitstekorten en dat bovendien binnenlandse transporten met dieren niet worden geregistreerd, waardoor de kans dat hittestress bij dieren tijdens transport tijdig wordt gesignaleerd, klein is,

verzoekt de regering een verbod in te stellen op diertransporten boven de 27°C,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD, 50PLUS, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, DENK