Motie Van Raan/Leijten over de uitstoot door de bijstook van biomassa voortaan meten


12 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet het rekenen met ├ęchte CO2-winst heeft omarmd in het Klimaatakkoord en in de reactie op het advies van de SER;

constaterende dat de overstap van kolen naar biomassa geen echte CO2-winst oplevert doordat de bijstook van biomassa juist een hogere CO2-uitstoot met zich meebrengt;

constaterende dat het kabinet de CO2-uitstoot door de bijstook van biomassa nog niet meet;

verzoekt de regering de uitstoot door de bijstook van biomassa voortaan te meten, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan en Leijten


Status

Aangenomen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

CDA, D66, VVD

Lees onze andere moties

Motie over aanvullende maatregelen om de Urgendadoelstelling structureel te halen

Lees verder

Motie Van Raan over garanties van oorsprong (GvO's) aanschaffen als bewijs voor milieubewuste energieproductie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer