Motie over aanvul­lende maat­re­gelen om de Urgen­da­doel­stelling struc­tureel te halen


12 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Hoge Raad eind 2019 heeft bepaald dat de jaarlijkse Nederlandse emissies van broeikasgassen vanaf 2020 met minimaal 25% moeten zijn verminderd ten opzichte van 1990;

overwegende dat deze Urgendadoelstelling in 2021 met het huidige beleid waarschijnlijk niet zal worden gehaald;

verzoekt de regering op korte termijn aanvullende maatregelen te nemen om de Urgendadoelstelling structureel te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thijssen, Van der Lee, Leijten en Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, DENK, GL, SP, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

PVV, FVD, SGP, BBB, JA21, Van Haga