Motie Van Raan over garanties van oorsprong (GvO's) aanschaffen als bewijs voor mili­eu­be­wuste ener­gie­pro­ductie


12 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet een deel van de energie wil importeren die straks wegvalt door de productiebeperking;

overwegende dat dit duurzame energie moet zijn, omdat de uitstoot zich anders naar het buitenland verplaatst en er dus geen echte CO2-winst wordt behaald;

verzoekt de regering om garanties van oorsprong (GvO's) aan te schaffen als bewijs voor milieubewuste energieproductie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen