Motie Ouwehand voor Hitteplan voor dieren


24 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat bij aanhoudend warm weer een hitteplan in werking treedt om kwetsbare mensen te beschermen tegen de warmte,

constaterende dat dieren in de veehouderij al bij 24 graden Celsius last kunnen krijgen van de warmte, en dat zij al ernstige hittestress krijgen tussen de 26 en 29 graden,

constaterende dat het huidige systeem perverse prikkels kent, zoals het vervroegd afvoeren van dieren naar de slacht om de stalbezetting te verlagen en het (ondanks storingen) doorgaan met slachten, omdat er lange rijen vrachtwagens met dieren buiten staan te wachten,

spreekt uit dat het tijd is voor een integraal Hitteplan voor dieren,

verzoekt de regering een Hitteplan voor dieren te ontwikkelen met daarin vrije uitloop met beschutting, structureel minder dieren in stallen (stalbezetting), een verbod op vervoer van dieren op zomerse dagen, structurele verlaging van de snelheid van het slachtproces en een maximale wachttijd bij het slachthuis en in de wachtstal,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, GroenLinks, SP, PvdA

Tegen

D66, VVD, CDA, ChristenUnie, 50PLUS, SGP, DENK, FVD