Motie Van Raan: harde duur­zaam­heids­eisen voor de fossiele sector


18 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende de oproep van de minister van EZK, samen met zijn Europese collega’s, dat we risico’s op een fossiel lock-in effect, als gevolg van de huidige steunpakketten, moeten voorkomen;

verzoekt de regering, harde duurzaamheidseisen te stellen aan steun voor fossiele bedrijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, Van Haga