Motie Van Raan en Van Esch over versnip­perde auto­banden bij kunst­gras­velden uitfa­seren


19 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het dumpen van versnipperde autobanden in de natuur verboden is,

constaterende dat het dumpen van versnipperde autobanden die via een kunstgrasveld in de natuur terecht komen wel is toegestaan,

verzoekt de regering het gebruik van versnipperde autobanden bij kunstgrasvelden uit te faseren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan
Van Esch


Status

Aangehouden

Voor

Tegen