Motie over een beter inzicht en beleid op de eilanden ten aanzien van armoe­de­pro­ble­matiek


1 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de openbare lichamen op de BES zelf verantwoordelljk zijn voor het armoedebeleid maar niet voldoende inzicht hebben in de huishoudens waar sprake is van armoedeproblematiek, onder meer omdat uitvoering van de onderstand vanuit Europees Nederland wordt geregeld:

verzoekt de regering in gesprek te gaan met de openbaar lichamen om te komen tot een beter inzicht en beleid op de eilanden ten aanzien van mensen die te maken hebben met armoedeproblematiek , bijvoorbeeld door de (bijzondere) onderstand via de openbaar lichamen te laten lopen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ceder

Wuite

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, Volt, Van Haga

Tegen

JA21, FVD, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ceder en Van Raan over een vergelijkend onderzoek naar de kosten voor levensonderhoud in Caribisch Nederland en in Europees Nederland

Lees verder

Motie Van Raan en Simons over het regelen van financiering voor de verduurzamingsplannen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer