Motie Arissen: verbod op het inzetten van sleep­netten


16 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de sleepnetfunctie in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 de privacy van burgers ernstig schendt,

constaterende dat de regering kan besluiten de desbetreffende wetsartikelen niet in werking te laten treden,

verzoekt de regering de wetsartikelen over de onderzoeksopdrachtgerichte interceptie, te weten artikel 48, 49 en 50, niet in werking te laten treden,

verzoekt de regering in de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 een wettelijk verbod op te nemen op het inzetten van enige bevoegdheid uit deze wet waardoor de communicatie van burgers stelselmatig en op grote schaal onderschept wordt,

en gaat over tot de orde van de dag,

Arissen


Status

Verworpen

Voor

GL, SP, PvdD, DENK, FVD

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, PvdA, CU, 50+, SGP

Lees onze andere moties

Motie Arissen: verbod op het delen van ongeƫvalueerde informatie met buitenlandse inlichtingendiensten

Lees verder

Motie Van Raan en Nijboer over een progressie energiebelasting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer