Motie Van Raan/Dassen over een soli­da­ri­teits­fonds oprichten dat bestaat uit een soli­da­ri­teits­heffing voor fossiele bedrijven


1 april 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat Investico heeft onderzocht dat vooral de rijke huishoudens profiteren van de belastingverlagingen op brandstof en energie;

Constaterende dat er, in vergelijking met deze belastingverlagingen, juist relatief weinig middelen zijn vrijgemaakt voor de isolatie en verduurzaming van woningen, waar juist de armste huishoudens onder lijden;

Constaterende dat fossiele bedrijven nu juist profiteren van de hoge prijzen voor brandstof en energie;

Overwegende dat met een solidariteitsheffing voor fossiele bedrijven, bestaande uit de winsten die nu op olie en gas worden gemaakt, kwetsbare huishoudens kunnen worden ondersteund in de energietransitie, die voor hen de enige echte duurzame oplossing voor de volatiele energie- en brandstofprijzen is;

Verzoekt de regering om een solidariteitsfonds op te richten bestaande uit een solidariteitsheffing voor fossiele bedrijven, om in ieder geval de meest kwetsbare mensen te beschermen door de middelen hieruit beschikbaar te maken voor besparing en verduurzaming van hun huizen

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Dassen


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, Volt

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, Omtzigt, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Raan c.s. over coulanter omgaan met energieschulden

Lees verder

Motie Ceder en Van Raan over een vergelijkend onderzoek naar de kosten voor levensonderhoud in Caribisch Nederland en in Europees Nederland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer