Motie Ceder en Van Raan over een verge­lijkend onderzoek naar de kosten voor levens­on­derhoud in Caribisch Nederland en in Europees Nederland


1 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een groot aantal inwoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba onder de armoedegrens leeft en dat dit naast de lage inkomensondersteunende voorzieningen ook te maken heeft met de kosten voor levensonderhoud;

overwegende dat in Caribisch Nederland de hoogte van de inkomensondersteuning substantieel lager is dan in Europees Nederland;

overwegende dat niet helder is wat het verschil is in de kosten voor levensonderhoud tussen Caribisch Nederland en Europees Nederland;

verzoekt de regering, op korte termijn een vergelijkend onderzoek te doen naar de kosten voor het levensonderhoud in Caribisch Nederland en de kosten voor het levensonderhoud in Europees Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ceder

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Van Raan/Dassen over een solidariteitsfonds oprichten dat bestaat uit een solidariteitsheffing voor fossiele bedrijven

Lees verder

Motie over een beter inzicht en beleid op de eilanden ten aanzien van armoedeproblematiek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer