Motie Van Raan c.s. over coulanter omgaan met ener­gie­schulden


1 april 2022

De Kamer,

Constaterende dat door de hogere kosten van levensonderhoud, met name de kosten van energie, burgers in financiële problemen kunnen komen en dat daarbij hun buffers niet voldoende zijn om deze kosten op te vangen en burgers dus (verder) in schulden terecht komen;

Overwegende dat hierdoor burgers buiten hun schuld, in aanraking kunnen komen met deurwaarders, met alle nare gevolgen van dien;

Constaterende, dat deze hogere kosten, schulden en verhogende kans op deurwaarders veel zorgen en stress kunnen veroorzaken;

Verzoekt de regering in gesprek te gaan met (organisaties van) energie leveranciers op welke manier coulanter kan worden omgegaan met energieschulden,

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Sylvana Simons

Den Haan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen