Motie Van Raan: CO2-budget voor de lucht­vaart­sector in lijn met 1,5°C-doel


7 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een bindend CO2-budget vast te stellen voor de luchtvaartsector dat naar rato past binnen de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5°C,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, Van Haga