Motie over het belasten van vlieg­tuig­brandstof


6 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de coronacrisis wereldwijd heeft gezorgd voor het bijna volledig stilvallen van het vliegverkeer van personen en dat de komende tijd dit vliegverkeer (deels) wordt herstart;

constaterende dat vanwege het luchtvaartverdrag uit 1944 geen belasting wordt geheven op vliegtuigbrandstof;

overwegende dat - mede vanwege de internationale klimaatdoelstellingen- het belasten van vliegtuigbrandstof van belang is;

overwegende dat het herstarten van het vliegverkeer na de coronacrisis een ultiem moment is om het luchtvaartverdrag uit 1944 te wijzigen of een nieuw verdrag af te sluiten met het doel internationale afspraken te maken over het belasten van vliegtuigbrandstof;

verzoekt de regering het wijzigen van het huidige luchtvaartverdrag of het afsluiten van een nieuw verdrag internationaal te agenderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Otterloo
Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK, Van Haga

Tegen

CDA, PVV, FVD, VVD