Motie Van Raan/Kröger: minder geluids­overlast en lucht­ver­vuiling


7 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de WHO-normen voor geluid vast te stellen,

verzoekt de regering, op basis van het voorzorgsbeginsel (ultra-)fijnstofnormen vast te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Kröger


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, Van Haga