Motie Van Raan CO₂-budget voor de lucht­vaart­sector 


14 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur adviseert om een Nederlands klimaatbeleid voor de luchtvaart te ontwikkelen met reductiedoelen voor CO₂-uitstoot;

constaterende dat er nog geen CO₂-budget is vastgesteld voor de luchtvaartsector;

verzoekt de regering een CO₂-budget vast te stellen voor de luchtvaartsector dat naar rato past binnen de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5°C en deze op te nemen in de luchtvaartnota;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Ingediend

Voor

Tegen