Motie Van Raan CO₂-budget voor de lucht­vaart­sector 


14 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur adviseert om een Nederlands klimaatbeleid voor de luchtvaart te ontwikkelen met reductiedoelen voor CO2-uitstoot;

constaterende dat er in de Ontwerp-Luchtvaartnota een aanzet wordt gedaan voor een CO2-budget, dat echter niet in lijn is met het Parijsakkoord en het tijdpad van het Klimaatakkoord;

verzoekt de regering, een CO2-budget vast te stellen voor de luchtvaartsector dat op zijn minst in lijn is met het Parijsakkoord en het tijdpad van het Klimaatakkoord,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CU, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, VVD, SGP, Van Haga