Motie Van Raan/Kröger ontwikkel grens­waarden voor de lucht­vaart op het gebied van klimaat, leef­om­geving en veiligheid


14 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur adviseert om te sturen op duidelijke grenswaarden voor de luchtvaart op het gebied van klimaat, leefomgeving en veiligheid;

verzoekt de regering grenswaarden voor de luchtvaart op het gebied van klimaat, leefomgeving en veiligheid te ontwikkelen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Kröger


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, VVD