Motie Van Raan c.s. over bindende CO2-reduc­tie­doelen binnen de lucht­vaart­sector  


19 april 2018

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat CORSIA CO2-reductie beoogt te realiseren louter door compensatie, waaronder het opkopen van emissierechten van andere sectoren,

verzoekt de regering zich binnen de verschillende internationale overlegorganen in te zetten voor bindende CO2-reductiedoelen binnen de luchtvaartsector zelf,

en gaat over tot de orde van de dag,


Van Raan
Kröger
Laçin


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer