Motie Van Raan c.s. over bindende CO2-reduc­tie­doelen binnen de lucht­vaart­sector  


19 april 2018

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat CORSIA CO2-reductie beoogt te realiseren louter door compensatie, waaronder het opkopen van emissierechten van andere sectoren,

verzoekt de regering zich binnen de verschillende internationale overlegorganen in te zetten voor bindende CO2-reductiedoelen binnen de luchtvaartsector zelf,

en gaat over tot de orde van de dag,


Van Raan
Kröger
Laçin


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD

Lees onze andere moties

Motie Van Raan c.s. voor concrete voorwaarden mbt verbeteringen van internationale klimaatafspraken in de luchtvaartsector

Lees verder

Motie Arissen over het niet ontmoedigen van deeltijdwerk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer