Motie Van Raan c.s. over jaarlijks het effect van fiscale wetgeving op CO2-reductie bekend­maken


10 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet aangeeft stappen te willen zetten op het gebied van fiscale vergroening en dat ook doet;

verzoekt de regering om jaarlijks bij de aanbieding van het Belastingplan aan te geven tot hoeveel CO2-reductie onze fiscale wetgeving leidt en wat dat betekent voor het behalen van de klimaatdoelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Nijboer
Alkaya
Maatoug


Status

Aangenomen

Voor

Omtzigt, Den Haan, BIJ1, Volt, CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP

Tegen

PVV, FVD, VVD, SGP, BBB, JA21, Van Haga