Amen­dement Van Raan over het aanscherpen van de raffi­na­de­r­ij­vrij­stelling


12 november 2021

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

2

Vergaderjaar 2021-2022

35 927

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2022)

Nr. 41

AMENDEMENT VAN HET LID van raan

Ontvangen 9 november 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel X wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XA

In de Wet op de accijns wordt in artikel 2, achtste lid, “in een accijnsgoederenplaats” vervangen door “ in dezelfde accijnsgoederenplaats als waarin de eerstgenoemde minerale oliën zijn vervaardigd”.

Toelichting

Nederland heeft zich gecommitteerd aan het afschaffen van fossiele subsidies. Dit amendement regelt dat het verbruik van minerale oliën voor het vervaardigen van minerale oliën alleen dan niet wordt gezien als een uitslag tot verbruik, het belastbare feit voor de heffing van accijns, in het geval dat minerale oliën in dezelfde accijnsgoederenplaats waar zij zijn vervaardigd worden gebruikt voor het vervaardigen van andere minerale oliën. Hiermee wordt de zogenoemde raffinaderijvrijstelling aangescherpt doordat deze regeling niet langer zal gelden voor het verbruik van minerale oliën die niet binnen een dergelijk bedrijf, te weten de accijnsgoederenplaats, zijn vervaardigd.

Het budgettair belang van deze wijziging is niet goed te ramen, maar zal belastingopbrengst genereren. Het in stand houden van de raffinaderijvrijstelling past niet bij de energietransitie en is zodoende noodzakelijk.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, DENK

Lees onze andere moties

Motie Van Raan c.s. over jaarlijks het effect van fiscale wetgeving op CO2-reductie bekendmaken

Lees verder

Amendement Van Raan over het belasten van CO2-uitstoot door het verbranden van biomassa

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer