Motie Van Raan c.s. over de MBW en de KEV inte­greren in de besluit­vorming rondom het Belas­tingplan


10 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet, conform de aangenomen motie-Van Raan/Nijboer, gaat verkennen hoe de Monitor Brede Welvaart (MBW) en de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) kunnen worden gesynchroni-seerd met de begrotingscyclus;

verzoekt de regering de MBW en de KEV te integreren in de besluitvorming rondom het Belastingplan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Nijboer
Maatoug


Status

Aangenomen

Voor

Den Haan, BBB, BIJ1, Volt, CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, PVV, VVD, JA21, Van Haga