Motie Van Raan c.s. over de Nationale Methaan­stra­tegie terug naar de teken­tafel sturen


23 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland zich op de klimaattop in Glasgow gecommitteerd heeft aan het doel om in 2030 30% minder methaan uit te stoten;

constaterende dat het PBL op geen enkele manier kan vaststellen of Nederland dit doel haalt op basis van het huidige beleid zoals beschreven in de Nationale Methaanstrategie;

verzoekt de regering de Nationale Methaanstrategie terug naar de tekentafel te sturen en zo snel mogelijk met een concrete uitwerking te komen van aanvullende maatregelen om het afgesproken en beloofde doel minimaal wel te behalen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Teunissen

Koekkoek

Thijssen


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Gündoğan, Den Haan, Volt, BIJ1

Tegen

Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP