Motie Van Esch/Van Raan/Simons over uitspreken dat de belangen van de woning­bouw­opgave en de volks­ge­zondheid altijd gaan boven de belangen van de lucht­vaart


10 februari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de geluidsoverlast veroorzaakt door vliegverkeer van Schiphol de bouw van 60.000 tot 80.000 woningen in de regio dwarszit,

constaterende dat niet de geluidsregels maar de geluidsoverlast het probleem is,

constaterende dat in het ‘Factsheet oplossingsrichtingen (fase 2b)’ wordt voorgesteld een nieuwe politieke afweging te maken tussen woningbouwopgave, vliegen en de aandacht voor gezondheid,

constaterende dat het verdienmodel van Schiphol vooral gericht is op het binnenhalen van buitenlandse transferpassagiers waardoor extra geluidshinder optreedt (vanwege extra ochtend- en nachtvluchten),

spreekt uit dat de belangen van de woningbouwopgave en de volksgezondheid altijd gaan boven de belangen van de luchtvaart,

en verzoekt de regering conform die uitspraak de nieuwe politieke afweging te maken tussen woningbouwopgave, vliegen en de aandacht voor gezondheid,

en gaat over tot de orde van de dag,

van Esch
van Raan
Simons


Status

Verworpen

Voor

Omtzigt, BIJ1, Volt, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, Den Haan, BBB, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Raan c.s. over de wettelijke grondslag zo inrichten dat deurwaarders informatie over ouders aan UHT kunnen verstrekken en ongewenste beslagleggingen voorkomen worden

Lees verder

Motie Van Esch en Simons over meer landelijke regie voeren om verdozing tegen te gaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer