Motie Vestering over uiterlijk voor de zomer borgen dat in alle sectoren in de veehou­derij toezicht wordt gehouden


23 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in bepaalde sectoren, zoals bij bedrijven met leghennen, met eenden en met ouderdieren van leghennen en vleeskuikens, soms al een aantal jaar geen enkele reguliere controle op dierenwelzijn heeft plaatsgevonden, terwijl bekend is dat hier miljoenen dieren worden blootgesteld aan ernstige dierenwelzijnsrisico’s,

verzoekt de regering te komen met een plan om uiterlijk voor de zomer te borgen dat in alle sectoren in de veehouderij toezicht wordt gehouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Verworpen

Voor

FVD, PVV, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BIJ1, JA21, Volt

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, SGP, BBB, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Vestering over uitspreken dat scherpe keuzes in het toezicht nooit ten koste mogen gaan van controles op dierenwelzijn

Lees verder

Motie Van Raan c.s. over de opbrengst van energiebesparingsboetes voor bedrijven teruggeven aan de burger

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer