Motie Van Raan en Simons over een 0% btw-tarief voor dubbel glas, warm­te­pompen, zonne­pa­nelen, zonne­bat­te­rijen en isola­tie­maat­re­gelen


1 april 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat het kabinet aangeeft, ten behoeve van de koopkracht, besparing en verduurzaming te willen stimuleren;

Constaterende dat het 0% btw-tarief nog niet van toepassing is op dubbel glas, warmtepompen, zonnepanelen, zonnebatterijen en isolatiemaatregelen;

Overwegende dat dit soort effectieve manieren van besparen en verduurzamen nog lang niet voor alle inkomens binnen bereik is;

Constaterende dat de EU sinds december 2021 het 0% btw-tarief toestaat voor meer producten die huishoudens helpen besparen en verduurzamen;

Verzoekt de regering om het 0% btw-tarief voor dubbel glas, warmtepompen, zonnepanelen, zonnebatterijen en isolatiemaatregelen, mee te nemen in de besluitvorming voorafgaand aan het belastingplan 2023,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan

Sylvana Simons


Status

Aangehouden

Voor

Tegen