Motie Van Raan c.s. over brede welvaart een duide­lijke plek te geven in de begro­tings­voor­be­reiding


28 februari 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat er verschillende moties zijn aangenomen als gevolg waarvan dit kabinet een schaalsprong gaat maken in de toepassing van het brede welvaartsbegrip;

Constaterende dat op dit moment in de begrotingsonderhandelingen de budgettaire kaders leidend zijn;

Verzoekt de regering om de brede welvaart een duidelijke plek te geven in de begrotingsvoorbereiding, en de Kamer over de uitkomst hiervan in de miljoenennota te informeren,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan

Maatoug

Van Weyenberg

Nijboer


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

JA21, Van Haga, FVD, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over er in ieder geval voor zorgen dat de gaswinning niet toeneemt

Lees verder

Motie Van Raan c.s. over een bepaling die voorschrijft dat alle beleidsvoorstellen worden vergezeld van een toelichting over hun bijdrage aan de brede welvaart

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer