Motie Van Raan over er in ieder geval voor zorgen dat de gaswinning niet toeneemt


10 februari 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat in het coalitieakkoord staat: “De gaswinning in Groningen wordt, conform plan, zo snel als mogelijk afgebouwd omdat de veiligheid van Groningers voorop staat”;

Constaterende dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) nu al tegen Pointer heeft verklaard: “Vanuit mijn perspectief op de veiligheid van de mensen in Groningen is de gaswinning omhoog echt een slecht idee” omdat “Onvoldoende huizen zijn versterkt en vele bewoners hebben ook nog niet te horen gekregen óf hun huis voldoet aan de veiligheidsnorm.”;

Constaterende dat in het coalitieakkoord bovendien wordt bevestigd dat het hier ook om een vertrouwenskwestie gaat: “De komende jaren is een forse inspanning nodig om het vertrouwen van de Groningers te herstellen”;

Overwegende dat dat het daarom ook niet gepast is om de grenzen van de marges van wat veilig is op te zoeken in dit dossier,

Verzoekt de regering er in ieder geval voor te zorgen dat de gaswinning, conform de beloftes, niet toeneemt,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

Omtzigt, BBB, BIJ1, JA21, Volt, PVV, PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, D66, CU, VVD, Den Haan, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over het handhaven van het verbod op Gronings gas voor grootverbruikers

Lees verder

Motie Van Raan c.s. over brede welvaart een duidelijke plek te geven in de begrotingsvoorbereiding

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer