Motie Van Raan c.s. over een bepaling die voor­schrijft dat alle beleids­voor­stellen worden vergezeld van een toelichting over hun bijdrage aan de brede welvaart


28 februari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Comptabiliteitswet (artikel 3.1) voorschrijft dat ieder beleidsvoorstel waarover gecommuniceerd wordt naar de Kamer dient te worden toegelicht in termen van nagestreefde beleidsdoelstellingen, in te zetten instrumenten, de verwachte doeltreffendheid en doelmatigheid en financiƫle gevolgen;

Constaterende dat het brede welvaartsbegrip nog niet verankerd is in artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet;

Verzoekt de regering om te onderzoeken of artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet uit te breiden is met een bepaling die voorschrijft dat alle beleidsvoorstellen worden vergezeld van een toelichting over hun bijdrage aan de brede welvaart,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan

Maatoug

Nijboer


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Van Raan c.s. over brede welvaart een duidelijke plek te geven in de begrotingsvoorbereiding

Lees verder

Motie Teunissen c.s. over een klimaattoets voor het beleid van alle ministeries

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer