Motie Arissen over het niet ontmoe­digen van deel­tijdwerk


20 april 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat we in een tijd leven waarin we met steeds minder menskracht √°lles kunnen produceren en organiseren wat we nodig hebben,

Van mening dat deeltijdwerk ruimte laat voor andere waardevolle tijdsinvulling zoals zorgtaken en vrijwilligerswerk,

Verzoekt de regering deeltijdwerk niet te ontmoedigen,

En gaat over tot de orde van de dag.



Arissen


Status

Verworpen

Voor

SGP, PvdD

Tegen

50PLUS, CDA, CU, D66, DENK, FVD, GL, PVV, PvdA, SP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Van Raan c.s. over bindende CO2-reductiedoelen binnen de luchtvaartsector  

Lees verder

Motie Arissen c.s. over in het arbeidsparticipatiebeleid de effecten op de brede welvaart meewegen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer