Motie Van Raan over uitspreken dat de bijdrage van de lucht­vaart aan de klimaat­crisis een bijdrage levert aan onvei­ligheid


21 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende de klimaatcrisis;

constaterende dat de secretaris-generaal van de Verenigde Naties stelt dat we op de snelweg naar de klimaathel zitten;

spreekt uit dat de bijdrage van de luchtvaart aan de klimaatcrisis een bijdrage levert aan onveiligheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Ingediend

Voor

Tegen