Motie Van Raan/Bou­challikh over risico's bij het impor­teren van grond­stoffen voor biobrandstof


20 mei 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland niet beschikt over genoeg duurzame bronnen voor biobrandstof,

constaterende dat Nederland door dit tekort grondstoffen moet importeren,

overwegende dat NGO’s waarschuwen dat de import van grondstoffen ILUC-risico’s, mensenrechtenschendingen en landroof in de hand kunnen werken,

verzoekt de Regering om deze externe risico’s actief te monitoren en de Kamer hierover te informeren,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan
Bouchallikh


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

FVD

Lees onze andere moties

Motie Vestering over ook woningen, scholen en speelplekken aanmerken als kwetsbare gebieden

Lees verder

Motie Van Raan/Bouchallikh over het gebruik van voedsel- en voedergewassen als biobrandstof uitfaseren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer