Motie Van Raan c.s: per direct stop­zetten nieuwe subsi­die­ver­lening voor biomas­sa­cen­trales


21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat biomassacentrales volgens onderzoek van DNV GL, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van I&W, 20% meer stikstof, fijnstof en koolstof uitstoten dan kolencentrales en tweemaal zoveel als gasgestookte centrales;

overwegende dat er een wildgroei van kleine biomassacentrales dreigt, die ervoor zorgt dat de vraag naar biomassa het beschikbare aanbod overtreft en import stimuleert van niet of nauwelijks gecertificeerde biomassa uit het buitenland;

overwegende dat biomassacentrales nog steeds gesubsidieerd worden via SDE+;

verzoekt de regering, per direct nieuwe subsidieverlening voor biomassacentrales stop te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Beckerman
Van Haga


Status

Verworpen

Voor

PVV, FvD, PvdA, PvdD, 50PLUS, GL, SP, Van Haga, GKVK

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, SGP, DENK