Motie Van Raan beïn­vloeding door bedrijven op onderwijs strikter aanpakken


5 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat diverse bedrijven invloed uitoefenen op jonge kinderen via sponsoring, gastlessen en techniekfestivals;

verzoekt de regering om bij de evaluatie van het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ te bezien of en hoe beïnvloeding door bedrijven strikter kan worden aangepakt dan tot nu toe het geval is;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS