Motie Van Raan over meer toezicht op lesma­te­riaal van bedrijven


5 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat diverse bedrijven invloed uitoefenen op jonge kinderen via sponsoring, gastlessen en techniekfestivals;

verzoekt de regering om, parallel aan de verkenning naar informele scholing, te bezien of en hoe de Inspectie van het Onderwijs een toezichthoudende rol kan krijgen op die elementen van het onderwijs die worden georganiseerd door bedrijven;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

CDA, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over het verbieden van het oplaten van gasgevulde ballonnen

Lees verder

Motie Van Raan beïnvloeding door bedrijven op onderwijs strikter aanpakken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer