Motie Van Raan geen natuur­ge­bieden als locatie zonne­parken


10 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de motie Dik-Faber (34 682 nr. 25) verzoekt nieuwe zonneparken te toetsen aan de zonneladder,

constaterende dat natuurgebieden zich op de bovenste sport van de zonneladder bevinden,

constaterende dat de minister stelt dat vrijwel alle provincies natuurgebieden uitsluiten,

van mening dat het in geen enkele provincie wenselijk is om zonneparken in natuurgebieden aan te leggen,

verzoekt de regering nationaal natuurgebieden uit te sluiten als locatie voor nieuwe zonneparken,

en gaat over tot de orde van de dag,

Lammert van Raan


Status

Verworpen

Voor

vKA, PVV, FvD, PvdA, PvdD, 50PLUS, SP

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, SGP, DENK, GL