Motie Van Raak/Arissen over een voorstel waarin de sleepnetfunctie uit de wet wordt gehaald

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de kiezers in een referendum «nee» hebben gezegd tegen de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;

van mening dat de zogenoemde sleepnetfunctie een belangrijke reden was van bezwaar;

verzoekt de regering, om nog voor 1 mei 2018 te komen met een nieuw voorstel waarin de sleepnetfunctie uit de wet wordt gehaald,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak
Arissen

Status: Verworpen
Voor: FvD, GL, PVDD, SP, DENK
Tegen: 50PLUS, CDA, CU, D66, PVV, PvdA, SGP, VVD