Motie Van Raan alter­na­tieve lucht­vaartnota, waaruit blijkt dat krimp onver­mij­delijk is, serieus nemen


10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat natuur- en milieuorganisaties recent een alternatieve luchtvaartnota ‘De toekomst van de luchtvaart; naar emissievrij reizen in 2050’ hebben gepubliceerd, waaruit o.a. blijkt dat een krimp van de luchtvaart onvermijdelijk is;

verzoekt de regering, de aanbevelingen uit deze alternatieve luchtvaartnota serieus te nemen en de Kamer per aanbeveling te informeren over de afwegingen om deze wel of niet te implementeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, Van Haga