Motie Van Raan bevin­dingen alter­na­tieve lucht­vaartnota plaats geven in lucht­vaartnota


10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat natuur- en milieuorganisaties recent een alternatieve luchtvaartnota ‘De toekomst van de luchtvaart; naar emissievrij reizen in 2050’ hebben gepubliceerd, waaruit o.a. blijkt dat een krimp van de luchtvaart onvermijdelijk is;

verzoekt de regering, de bevindingen uit deze alternatieve luchtvaartnota een plaats te geven in de luchtvaartnota,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, Van Haga