Motie Van Raan vlieg­be­we­gingen binnen grenzen klimaat, leef­om­geving en veiligheid


10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat als gevolg van de aangenomen motie Van Raan/Kröger (31936-600, d.d. 14 mei 2019) grenswaarden zullen worden ontwikkeld voor de luchtvaart op het gebied van klimaat, leefomgeving en veiligheid;

verzoekt de regering, het aantal vliegbewegingen in Nederland binnen deze grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, CU, VVD, DENK, Van Haga