Motie Van Raak/Wassenberg over het beëin­digen van belas­ting­vrij­stel­lingen van de leden van het Koninklijk Huis


7 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, belastingvrijstellingen van de leden van het Koninklijk Huis te beëindigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak
Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PVV, FvD, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, Van Haga, GKrol, vKA

Tegen

CDA, D66, PvdA, CU, VVD, SGP