Motie Van Nispen cs: over het schrappen van de contra-indicatie 1F-verdenking


3 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat aan een kind bij een aanvraag van een vergunning in het kader van de Regeling langdurig verblijvende kinderen kan worden tegengeworpen dat op één van zijn ouders een 1F-verdenking rust;

overwegende dat op grond van artikel 2, lid 2 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind een kind niet gestraft mag worden voor de status of activiteiten van zijn ouders;

verzoekt de regering, de contra-indicatie in het geval van 1F-verdenking van een ouder van de aanvrager bij de Regeling langdurig verblijvende kinderen te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Voortman

Voordewind
Thieme


Status

Verworpen

Voor

SP, CU, GL, PvdD, 50+, GrK/O

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, SGP, GrBvK, Houwers, Klein, VanVliet

Lees onze andere moties

Motie Thieme: roep de Canadese regering op de zeehondenjacht te beëindigen

Lees verder

Amendement Thieme: dat regelt dat de vergunningsplicht voor beschadiging van planten en verstoring van beschermde diersoorten gehandhaafd blijft

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer