Motie Van Meenen/Van Raan over aange­paste examens in het vso


26 januari 2021

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,

overwegende dat niet alle vso scholen momenteel fysiek onderwijs (kunnen) bieden;

overwegende dat de achterstanden in het voortgezet speciaal onderwijs tot grote zorgen leiden bij leraren en leerlingen;

verzoekt de regering in overeenstemming met de vakbonden, het LBVSO en andere belanghebbenden te komen tot aangepaste examens, waarbij onder andere wordt gekeken naar het bieden van extra herkansingen en het toepassen van maatwerk per leerling bij het al dan niet afleggen van mondelinge examens en presentaties, en hier voor het verkiezingsreces de Kamer over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKrol, vKA

Tegen

CDA, CU, VVD

Lees onze andere moties

Motie over leerlingen die praktijklessen volgen uitzonderen van de avondklok

Lees verder

Motie Van Esch over het verlagen van de btw op groente en fruit naar het laagst mogelijke niveau

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer