Motie over leer­lingen die prak­tijk­lessen volgen uitzon­deren van de avondklok


25 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voor de komende weken een avondklok heeft ingesteld, maar dat er een uitzondering is voor studenten in het mbo en ho die een examen of tentamen moeten doen;

constaterende dat onderwijsinstellingen, en met name mbo’s, een deel van hun praktijklessen noodgedwongen naar de avond hebben verschoven om zoveel mogelijk leerlingen nog praktijkles te kunnen bieden met in achtneming van Coronamaatregelen;

roept de regering op om studenten die op het mbo en ho in de avond praktijklessen moeten volgen uit te zonderen van de regels omtrent de avondklok,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins

Van den Hul

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKrol, vKA

Tegen

CDA, VVD

Lees onze andere moties

Motie over het nationaal programma onderwijs na corona: maatwerk en investeringen

Lees verder

Motie Van Meenen/Van Raan over aangepaste examens in het vso

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer