Motie Van Esch over het verlagen van de btw op groente en fruit naar het laagst mogelijke niveau


1 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat toegang tot gezond en duurzaam voedsel van groot belang is,

verzoekt de regering de btw op groente en fruit te verlagen naar het laagst mogelijke niveau,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Kuiken
Renkema
Van Gerven
Sazias


Status

Aangehouden

Voor

Tegen